لاهیجان ـ مسجد اکبریه ـ میدان چهارپادشاهان ـ محله گابنه

لاهیجان ـ بقعه شیخ زاهد گیلانی ـ لاهیجان ـ روستای شیخانبر

لاهیجان ـ بقعه و تکیه پیرعلی لاهیجان ـ محله اردو بازار

لاهیجان ـ بقعه میرشمس الدین لاهیجان ـ خیابان شهدا

لاهیجان ـ نمایی از پارک شهر لاهیجان

لاهیجان ـ نمایی از استخر و شهر لاهیجان

لاهیجان ـ نمایی از استخر لاهیجان

لاهیجان ـ استخر لاهیجان

لاهیجان ـ تله کابین لاهیجان ـ میدان کشاورزی ـ بام سبز

لاهیجان ـ پل خشتی لاهیجان ـ میدان

لاهیجان ـ چهارپادشاهان محله پره سر

لاهیجان ـ آبشار لاهیجان

لاهیجان ـ میدان چای

لاهیجان ـ موزه چای لاهیجان ـ خیابان کاشف ـ نرسیده به سه راه کشاورزی

لاهیجان ـ پارک شهر لاهیجان

لاهیجان ـ 15. بقعه میرشمس الدین ـ خیابان شهدا

لاهیجان ـ مسجد چهارپادشاهان لاهیجان ـ میدان چهارپادشاهان

لاهیجان ـ بازار سنتی لاهیجان ـ میدان چهارپادشاهان