شیون فومنی از سال 1357 تا 1364 اشعار گیلکی را در قالب نوار کاست با عنوان گیله اوخان که با استقبال کم نظیر مردم در سرتاسر کشور روبرو شد ارائه نمودhttp://gilkhabar.ir/files/2014/09/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C.jpg


گیله اوخان 1 شامل :
مره نه دوندگی ترانه پرچین پهلوان ترانه کاس برار پاخاری(غزل) منظومه فوخوس درد دیل به؟ نیبه (غزل) ترانه برگ نار منظومه آقادار ترانه ماری ماری جنگل (غزل)

برای شنیدن گوشه ای از گیله اوخان 1 اینجا کلیک نمایید

گیله اوخان 2 شامل:
مجموعه های دو بیتی گیلکی

برای شنیدن گوشه ای از گیله اوخان 2 اینجا کلیک نمایید


گیله اوخان 3 شامل:
غزلهای قبله نما وطن میرزا تنگه لنگه و مخمس میزقانچی منظومه گاب

برای شنیدن گوشه ای از گیله اوخان 3 اینجا کلیک نمایید


گیله اوخان 4 شامل:
غزل انعام رخش و مخمس "بی بی بی چادری " منظومه هیچ

برای شنیدن گوشه ای از گیله اوخان 4 اینجا کلیک نمایید


گیله اوخان 5 شامل:
منظومه گیشه دمرده بیست دوبیتی محلی گیلکی

برای شنیدن گوشه ای از گیله اوخان 5 اینجا کلیک نمایید


گیله اوخان 6 شامل:
پنج غزل محلی گیلکی بیست دوبیتی محلی گیلکی

برای شنیدن گوشه ای از گیله اوخان 6 اینجا کلیک نمایید


گیله اوخان 7 شامل:
منظومه "گاب دکفته بازار" ترانه محلی "سل کول نی زن"

برای شنیدن گوشه ای از گیله اوخان 7 اینجا کلیک نمایید


دو منظومه ارائه نشده "چانکشان" و "نقل و نبات هاپ"
برای شنیدن گوشه ای از این منظومه ها اینجا کلیک نمایید