بقعه ملا عاقل(عاقلیه)

این بقعه را برخی به نام بقعه ملا عقیل می شناسند،بنای اصلی بقعه به شكل مربع مستطیل است.

طاق ساختمان لمبه كوبی است و سراسر سقف را سفال پوشانده است. درهای ورودی بقعه شمالی و شرقی است و هر یك به ایوانی باز می شود و جلوی هر یك از ایوانها چهارپایه آجری نظیر فیل پا موجود است. درب غربی آن به مسجدی محقر باز می شود. و روی كاشی شكسته ای كه روی قبر است این كلمات مشهود است:

   «بولایتك یا علی یا علی یا علی به تاریخ شهر محرم الحرام سنه تسع و تسعین و[تسع ماة].

 قبرهای این بقعه ونوعا سه طبقه ای بوده است. یعنی سه جسد بر روی هم در دخمه هایی كه طاقهای مدور آجری دارند نهاده می شده است. اطراف بقعه درختان آزاد و چنار و نارون(لی) موجود بوده است. (۱)

 

بقعه آقا میر جمال الدین اشرف بن موسی الكاظم(ع)

بنای اصلی بقعه اطاقی است به شكل مستطیل كه در آن ضریحی مشبك چوبین نزدیك ضلع شمالی قرار دارد. درب ورودی در ایوان غربی است. نزدیك بقعه مسجدی است كه این مسجد تازه ساز است و بر شالوده مسجد قدیمی ساخته شده است. در مقابل بقعه و مسجد حسینیه ای موجود است. (۲)

 

بقعه آقا سید مرتضی

ساختمان این بقعه به شكل مستطیل بوده كه قبر سید مرتضی در آنجا قرار دارد و اتاق متصل به حرم، مسجد مانند است. در جلو بقعه و مسجد ایوانی سراسری است كه مقبره خانوادگی عده ای از مردم لاهیجان است و سابقا گورستان عمومی شهر بوده است و الآن گورستان دوم شهر لاهیجان به حساب می آید. بقعه آقا سید ابراهیم و دو مسجد دیگر نیز در این محله قرار دارد.